top of page

LIVSCOACHING

caoching bild final.png

Hur kan jag lära dig dansa med stormen?

”Livscoach” som begrepp

Vem riktar sig coachingen till?

Mina verktyg:

IMG_1901.jpg

Allt fler av oss lider också ensamma i det tysta och där vill jag kliva in och fånga upp dig, hjälpa dig rannsaka dig själv och din tillvaro.

Tillsammans kan vi ställa oss frågan hur just du kan bli ditt allra bästa du. 

Inledningsvis skulle jag vilja klargöra min roll och varför just jag valt att anta denna. Vad är det som gör just mig till en bra livscoach?

 

Något som följt mig genom livet är mitt genuina intresse och nyfikenhet på människor och deras livsöden, öden som vart och ett lämnat sina unika avtryck och som gemensamt skapat ett hopp och tänt en gnista i mig där jag vill göra skillnad.

Såväl privat som yrkesmässigt har jag en mångårig erfarenhet av möten med människor där jag fått vara med och påverka deras yttre och inre resor, ibland från total uppgivenhet och brist på hopp till en helt ny framtidstro och ett nytt sätt att leva. Att få ha dessa möten med människor, att få föra gnistan vidare och tillsammans med klienten utforska hur just dennes personliga egenskaper kan komma att bli till konstruktiva verktyg och strategier när tillvaron stormar – det tror jag är mitt kall i livet.

 

En av mina styrkor som coach är min tro på människans potential till förändring och förbättring, en syn där min tio år långa erfarenhet av jobb inom kriminalvården helt klart varit till hjälp. Jag ser alltid, trots eventuella blockeringar och bristande självkänsla, resurser och hopp i alla jag möter och jobbar för att påminna och tydliggöra klienten om dessa och för att sedan tillsammans förhoppningsvis åstadkomma en bestående förändring och en inre trygghet.

 

Mitt mål är att du som klient till mig ska finna en inre stabilitet och balans, hitta dina unika, inre redskap och med hjälp av dessa återta kontrollen och succesivt bli ditt högsta potentiella jag. Med en bestående trygghet och en ny sorts respekt och vördnad inför dig själv och din kapacitet ska du ta dig an livet och dess utmaningar, dansandes igenom alla dess stormar.

Så vad är en ”livscoach” och vad skiljer mig från andra sorters coacher?

Precis som namnet antyder så riktar sig livscoachen åt att analysera en persons livssituation. Oavsett hur många sessioner du tänkt investera i, börjar vi alltid med en analys om vem du är, hur du lever, vad som bildat din identitet, osv. Sedan strukturerar vi upp beroende på antal sessioner, vad vi ska fokusera på. Ju fler sessioner man väljer desto mer tid kan vi lägga på att fördjupa oss i varje ämne, vilket så klart leder till fler insikter om varför man lever som man gör. Vi gör även en nulägesbeskrivning som vi utgår ifrån för att sedan kartlägga dina avsikter och vad du vill uppnå. 

 

Från att vi föds till att vi dör utvecklas vi hela tiden. För varje ny relation vi ingår, för varje ny situation vi möter, vid varje byte av arbetsplats eller om vi självmant eller tvångsmässigt bosätter oss i ett nytt land eller en ny stad, utvecklas vi. Många av oss har dock en tendens att stanna kvar i vad vi kallar för vår bekväma zon och stannar vi i den för länge stagnerar vår utveckling. Därför bjuder jag in dig att genomgå den, för mig, viktigaste utvecklingen av dom alla – nämligen personlig utveckling. Varför? Jo för om du vet vem du är och vet varför du lever som du gör, så kan du även styra ditt liv till att vara precis den personen du är ämnad att vara, det vill säga den bästa versionen av dig själv. 

Jag brukar rekommendera minst 3 sessioner om man har ett specifikt problem att lösa. Är man intresserad av en gedigen förståelse av livssituationen, rekommenderar jag mellan 8 - 12 sessioner. Då har vi tid att fördjupa oss i varje ämne, du får gott om insikter, du får med dig flera verktyg att förändra ditt förhållningssätt/beteende och jag finns med under hela processen. 

Många tänker att de vill ha snabba förändringar men en livsstilsförändring kan ta tid, av den anledningen hänvisar jag till att ses 1 gång varannan vecka så du verkligen kan ta till dig samt införa det nya i ditt liv.   

Jag skulle vilja säga att alla personer behöver investera i personlig utveckling minst en gång per år eller åtminstone vartannat år. Anledningen är att vi är i ständig utveckling, vilket är bra om vi synkar vår livsstil med vår personliga utveckling. Vad som händer när vi inte gör det, är att vi kan känna av stress och få en känsla av separationsångest gentemot oss själva. 

Om ni tänker efter är vi som mest effektiva under en tid på dygnet, vissa presterar bäst under dagtid medan andra presterar bäst under nattetid. Vi är också mer effektiva under en viss del av veckan, månaden och året. Jag älskar våren mest, det är då jag får nya idéer och tankar och skapar nya projekt medan jag under vinterhalvåret gärna jobbar i eget tempo och inte tvingar mig själv att prestera som jag gör under sommarhalvåret. Livscoaching hjälper dig att hitta din rytm i livet och att dansa efter den. 

Min uppgift som livscoach är att ställa obekväma frågor som leder dig till nya insikter. 

Samtidigt som jag har stor empatisk förmåga att i känslan sätta mig in i din situation, håller jag distans till problematiken och ser problemet utifrån ett annat perspektiv. 

När jag tar in svaren gör jag det bäst genom att använda min intuition samt att jag kopplar alla mina sinnen för att känna in svaren, även det outtalade och det är det som är den ledande nyckeln till nästa fråga. 

 

Efter en session är det vanligt att du får med dig en uppgift att lösa till nästkommande träff. 

 

Det gör att du håller energin som vi skapat under sessionen levande samt att du påminns om att göra de små förändringar som krävs för att skapa din nya livsstil. Vi börjar alltid sessionen med att prata om hur det har gått att lösa uppgiften. Det är så vi skapar förändring.

bottom of page