top of page

HYPNOS

Hypnotized

Är du nyfiken på hur en hypnos session ser ut?

Nedan kommer information om olika stadier som man går igenom när man går från vaket tillstånd till ett sovande tillstånd.

Hypnotherapist

Hypnos kan definieras som ett tillstånd framkallat av koncentration och avslappning med en ökad medvetenhet, följt av distanskänsla. Känslan av att gå in i ett tillstånd av trans kan upplevas som att man försvinner i intet.

 

Inom hypnos används diverse tekniker när en person är i trans-(/meditativt) tillstånd. Man kan exempelvis använda sig av sina sinnen för att förstärka en upplevelse, man kallar det för stärkande suggestioner. Det kan handla om att visualisera exv. smärta för att sedan färga den och sätta en siffra som vi höjer eller sänker för att slutligen få ett önskat resultat om att bli fri från smärta. Det finns så klart fler tekniker som man använder både för att försätta personen i trans men även olika tekniker som används under hypnos beroende på klientens behov och problem. 

 

Här följer en kortare beskrivning av några begrepp jag tycker är relevanta inom hypnos:

 

Autopilot: vi gör en aktivitet utan att behöva anstränga oss särskilt mycket.

När vi lär oss en ny aktivitet är vi närvarande och medvetna i varje steg i processen, när man har praktiserat aktiviteten tillräckligt länge blir man van och då säger man att aktiviteten görs på autopilot. Några exempel på detta kan vara när vi diskar, cyklar, simmar, läser eller kör bil.

 

Trans: är ett tillstånd som vi befinner oss i flera gånger om dagen. Det är väldigt vanligt att vi går in i olika transtillstånd när vi är på autopilot. Det är när en person är fysiskt närvarande men ”försvinner” i tankarna. Exempel på detta kan vara när man kör bil och samtidigt tänker på vilken mat som ska lagas i helgen. Ett annat exempel kan vara att vi gör en aktivitet som att titta på TV och kommer på oss själva att ha skenat iväg i tankarna.

 

Meditativt tillstånd: jag skulle vilja säga att det är detsamma som trans men man använder olika benämningar vid olika sammanhang. Det är vanligt att man använder sig utav meditation för att försätta sig själv eller någon annan i trans.

Pendulum

Beta
normal vakenhet, 14-50 cykler per sekund

Alfa

vaken/vilande/meditativ/trans, 812 cykler per sekund

Asset 2.png

Delta 

djup sömn, mindre än 3,5 cykler per sekund

Theta

djup meditation/trans/emotionell stress, 4-7 cykler per sekund

bottom of page