top of page

REIKI HEALING

final 1.png

Reiki ?

Vad är Reiki och hur används den?

Reikiutövarens verktyg?

Hur går behandlingen till ? 

riki final bild.png

Innan vi går in på vad Reiki är vill jag berätta om mitt personliga intresse av energi och vilken betydelse den har i mitt liv. När jag gick igenom en av mina större personliga utvecklingar vid separation, kom jag att tänka på alla gånger som det blivit missförstånd i kommunikation och hur två personer som upplevt samma situation, kan ha olika tolkningar av just samma situation. Det väckte mitt intresse att fördjupa mig i hur jag ska kunna nå ut i kommunikation utan att det bildades missförstånd.

I samma veva återupplivade jag min intuition och förmågan av att känna av stämningen på min dåvarande arbetsplats, vilket var en stor tillgång då jag jobbade på anstalt där man behöver uppmärksamma förändringar som kanske inte nås ut via kommunikation.

Hur som helst kom det till mig att jag behövde ändra mitt sätt att kommunicera. Istället för att fokusera på det som faktiskt sägs, känna av energin som skapas vid exempelvis ett samtal.

 

Detta har varit en stor tillgång som sagt och förändrat hela mitt sätt att leva. Nu är betydelsen av energi avgörande för mig i alla mina beslut som jag tar. Allt vi ser, allt vi hör, allt vi skapar är energi, till och med vad vi äter och detta var början till att faktiskt skapa ny energi och använda det i syfte av att hela.

Reiki är en japansk healingform vars betydelse är universell livsenergi. 
Man använder Reikienergi under behandling för att hela obalanser skapade av mentala blockeringar. Dessa blockeringar kan ha orsakats från traumatiska upplevelser, ofta under barndomen men även från andra tidigare upplevelser. 

Alla kan lära sig att utöva reiki men man ska ha initierats av en reikimaster för att det ska ge effekt.

Jag som reikiutövare använder mina händer som verktyg. Sedan lägger jag en intention som du kan önska och därefter försätter jag mig i ett meditativt tillstånd.

Under behandlingen blir min kropp som en kanal där livsenergin flödar igenom, från det universella via min kropp igenom mina händer och in i din kropp.

 

Energin kommer att behandla de primära obalanserna som finns i kroppen först, det kan betyda att du behöver fler behandlingar för att nå ut till din intention men icke desto mindre att man jobbat i onödan.

Det finns olika sätt att utföra behandlingen. Om man kommit överens om att behandlingen ska vara fysisk, kan utövaren lättsamt placera händerna på olika delar av kroppen och eventuellt trycka eller massera litegrann. Det är inte nödvändigt att vara fysisk utan fungerar lika bra genom att placera händerna en bit ovanför kroppen där vi har vår aura.

Ett annat alternativ är att behandlingen utförs på distans vilket fungerar alldeles utmärkt då man jobbar med energier och intentioner, rekommendationen är dock att den som mottar healingen ska ligga ner och vila eller göra en aktivitet utan ansträngning, för att energin ska ge bäst resultat. 

Nedan följer en liten beskrivning på Chakrasystemet. Det sägs att de har olika färger och
funktioner som jag ska förklara litegrann.
Vid Reikihealing behandlar man både chakra och aura.

s1.png
1.png
cr1.png

Färg lila

Förbindelse med det andliga.

Kronchakra

Sitter på hjässan.

Reikibehandlingens effekter

  • Frigör stress och spänningar

  • Upphöjer kroppen till en total avslappningsnivå

  • Balanserar kroppens energier

bottom of page